Organ Nakli

Organ nakli, tedavisi mümkün olmayan hastalıklar veya görevini yerine getiremeyen organlar nedeniyle kadavra veya canlı bireylerden organ alınarak hasta olan kişiye bu organın transfer edilmesine verilen isimdir. Organ naklinde hasar gören organ yerine sağlam ve işlevinin yerine getirebilen bir organ nakledilmektedir. Kalp nakli dışında diğer tüm organ nakilleri canlıdan canlıya gerçekleştirilebilmektedir.

Böbrek, karaciğer, ince bağırsak, pankreas ve kalp nakli kadavradan alınmak suretiyle hastaya nakledilebilmektedir. Organ nakilleri sayesinde birçok hasta kurtarılabilmektedir. Günümüzde organ nakli uygulamasında büyük artış meydana gelmiştir.

Organ Nakli Ameliyatları Nasıl Gerçekleştirilmektedir ?

Organ nakli ameliyatları dikkat ve uzmanlık gerektirmektedir. Önemli ameliyatlar olan organ nakli ameliyatlarında modern cerrahi teknolojisi ve teknikleri kullanılmaktadır. Güvenilir ve kanamasız olan organ nakli ameliyatlarında kısa süre içerisinde hastalar normal hayata dönebilmektedir. Organ nakli ameliyatı sonrasında kişilerin günlük hayatlarında herhangi bir aksama meydana gelmez ve bedenlerinde herhangi bir engel oluşmaz.

Organ Nakli İçin Kimler Donör Olabilir ?

Organ nakli, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre 4. dereceye kadar akrabalar arasında gerçekleştirilebilmektedir. Ancak Bölgesel Etik Kurulları tarafından onay alınması halinde akraba dışı organ nakledilmesi de söz konudur. Organ naklinde yasal çerçevede çapraz donör değişimi de yspılsbilmektedir.

Organ Nakli Hangi Hastanelerde Gerçekleştirilir?

Organ naklinin yapılabilmesi için hastanenin üst düzey bir hizmet sunumuna sahip olması çok önemlidir. Organ naklini sadece ameliyattan ibaret düşünmek doğru değildir. Organ nakli öncesi ve sonrasında birçok aşama bulunmaktadır. Organ nakli birçok birimin yardımıyla gerçekleştirilir. Bu nedenle hastanenin organ nakli yapabilecek güç ve potansiyelde olması önemlidir.

Organ Bağışı Yapacak Kişilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

18 yaş ve üstünde olan ve akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilmektedir. Sağlık müdürlükleri, hastaneler ve ilgili kuruluşlara başvurarak beklenmedik bir ölüm gerçekleşmesi halinde organların bağışlandığını gösteren belge iki tanık önünde imzalanır. Ardından doku ve organ bağış belgesi alınır.

Ayrıca organ bağışı yapacak kişilerin yakınlarını bu konuda bilgilendirmelidir. Organ bağışına aile bireylerinin karşı çıkması halinde organ nakli belgesine bakılmaksızın işlem iptal edilmektedir.Ancak aile ve yakınların onayı alındıktan sonra vefat eden kişinin organları nakledilebilmektedir. Organların uyum sağlaması halinde hastalara nakil işlemleri derhal gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de Organ Nakli

Organ Nakil operasyonları, üniversite hastaneleri başta olmak üzere bir çok sağlık kuruluşu tarafından Türkiye'de uygulanan prosedürler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.