Üroloji

İdrar borusu, mesane(idrar kesesi), prostat, üretra, böbrek, testis ve penis hastalıkları üroloji servisi kapsamındadır. Sağlık hizmetleri Türkiye tarandan, Türkiye'deki tedavilerinizi organize ediyoruz.

Mesane (İdrar Kesesi) Hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları: Endoskopik tetkikler sonrasında medikal tedaviler uygulanmaktadır.
Mesane Taşı: Taş kırma tedavisi, Cerrahi Ameliyatlar
UVD Üreterovezikal darlık hastalıkları: Endoskopik genişletme tedavisi, Cerrahi ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir

Bladder, urologyVUR Vezikoüreteral Reflü: Endoskopik tedavi ve cerrahi ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
Mesane (İdrar kesesi) Tümörü: Mesane içine ilaç uygulamaları ve Enkoskopik operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.

Mesane borusu ve Prostat Hastalıkları

Bayanda İdrar Kaçırma : Endoskopik operasyonlar ve Açık ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
Mesane borusu darlığı: Geçici mesane drenajı (Perkütan Sistostomi, Endoskopik (TUR) ve Açık ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
Prostat Enfeksiyonu (Prostatit) : İlaç tedavisi ile giderilebilmektedir.
Prostat Büyümesi: Açık cerrahi operasyonlar, Medikal ilaç tedavisi ve endoskopik yöntemler ile giderilebilmektedir.

Üretra (Aşağı İdrar Yolu) Hastalıkları ve Tedavileri

Üretrit (enfeksiyon): Medikal ilaç tedavisi ile giderilmektedir.
Üretra Darlığı: Genişletme, Endoskopik yöntem ile tedavi (internal Üretrotomi), Açık Cerrahi Ameliyatlar (Üretroplastiler) ile tedavi edilebilmektedir.
Üretra taşı: Endoskopik yöntemler ile tedavi edilebilmektedir.

Penis Hastalıkları ve Tedavileri

Balanit (enfeksiyon) ve Fimozis: Medikal ilaç tedavileri ve sünnet ile giderilebilmektedir.
Empotans (iktidarsızlık) Operasyonları: Papaverin Testi ve Doppler USG görünteme ile sorunun olduğu bölge belirlenebilmekte İlaç tedavisi, Kan akımını artırma Ameliyatları, Penil Protez (mutluluk çubuğu) Ameliyatlar
Penil Kurvatür (eğrilik) ve Peyroni Hastalığı: Medikal ilaç tedavileri, Enjeksiyon tedavileri, Açık Cerrahi Ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
Hipospadi ve Fistül Hastalığı: Cerrahi operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.

Skrotum ve Testis Hastalıkları

Varikosel: Teşhis ve sonrasıda Medikal ilaç Tedavileri, Normal Cerrahi ve Mikrocerrahi ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
Skrotumun Enfeksiyon Travma ve Tümörleri: Medikal İlaç tedavisi , Cerrahi Operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.
İnfertilite (Erkek kısırlığı): Tedaviler uygulanabilmektedir.
Hidrosel: Sıvı aspirasyonu, Cerrahi operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.
Testis Tümörleri: Sürekli takip ve Cerrahi ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.

Böbrek Hastalıkları ve Tedavileri

Böbrek Apsesi ve Enfeksiyonu: Medikal tedavi, Operasyonel Apse Drenajı tedaviler uygulanabilmektedir.
Böbrek Taşı: İlaç Tedavisi, Taş KırmaL (ESWL) Tedavisi, Endoskopik Tedavi (pnomatik URS ve lazer RIRC), Perkütan Nefrolitotripsi (PNL) ve Açık Cerrahi Ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
Böbrek Kanal Darlığı ve Tıkanıklığı: URS (Endoskopik Tedavi), Perkütan Nefrostomi ile Drenaj Tedavisi, Darlık Operasyonları ile tedavi edilebilmektedir.
Böbrek Kisti: Lokal Perkütan Girişimle Kist Tedavisi, Kist Operasyonları ile tedavisi edilebilmektedir.
Böbrek Tümörü: Parsiyel ve Radikal Nefrektomi Operasyonunları yapılabilmektedir.
Böbrek travması ve Yaralanmaları: Medikal ve Bakım Tedavileri, Renorafi (Tamir operasyonları), Böbreğin alınması (Nefrektomi).

Börek Mesane Arası İdrar Yolu (Üreter) Hastalıkları ve Tedavileri

Üreter Taşı: Medikal Tedavisi, Endoskopik Taş Tedavisi (URS ve Lazer), ESWL (taş kırma) Tedavisi, Cerrahi Operasyonları.
Üreter Travmaları ve Tümörleri: Gerekli Cerrahi Operasyonları
Üreter Darlıkları: Endoskopik Lazer ve Dilatasyon Tedavileri ve Kateter Uygulamaları, Cerrahi Operasyonları.

Nasıl Tedavi Olabilirim ?